logo tru png

ระบบลงทะเบียนเงินช่วยเหลือนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(COVID-19 Relief Fund for Students)

นักศึกษาสามารถบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 กันยายน 2564

logo tru png

แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับ
Sim Internet (โทรไม่ได้)
ฟรีจาก มหาวิทยาลัย

นักศึกษาสามารถบันทึกข้อมูล
ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2564

นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียน
ในTRURefun(คืนค่าเทอม50%)แล้วเท่านั้น

Sim มีจำนวนจำกัด